top of page

Fotzonterapi

Zonterapi är en mjuk, behaglig men ändå kraftfull behandlingsmetod som oftast inte gör ont.

Massage är den enklaste mest grund-läggande läkningsmetoden, det har människan känt till sedan urminnes tider.

Tryck och massage på fötterna för att påverka lindring och läkning praktiserades i Asien, Egypten och även av Nordamerikas indianer redan för tusentals år sedan.

Fötterna består av ett mikrosystem av zoner där alla organ, ja hela kroppen finns representerad.

Genom att trycka och massera på de olika zonerna stimuleras energin i kroppen och en naturlig självläkningsprocess sätts igång.

Zonterapi är en holistisk behandlingsform vilket innebär att man ser och behandlar hela kroppen.

Som zonterapeut ställer jag aldrig någon västerländsk diagnos utan arbetar med att finna obalansen och hjälpa kroppen att hitta det rätta energiflödet.

Zonterapi kan då ses som ett komplement till den västerländska medicinen.

Har man någon specifik åkomma man vill behandla bokar man ofta tre besök ganska tätt för att se effekten av behandlingen. Vill man därefter fortsätta kan man glesa ut besöken, det är en individuell bedömning.

På dina fötter finns zoner och punkter som speglar din kropp. Jag masserar och trycker på dina fötter på dessa punkter.

Det är viktigt att du upplever behandlingen som behaglig.

Under en behandling retas och aktiveras din kropps självläkningsförmåga och en utrensningsprocess startar.

Vid all självläkning kan en förstförsämring inträffa. Ungefär som att öppna ett gammalt sår, där läkning sedan kan ske på ett djupare plan.

Det kanske ibland kan ta längre tid, än om man äter mediciner, men när kroppen läkt har immunförsvaret förstärkts istället för att försvagas.

Vi behandlar orsaken bakom symtomen.

Fördelar med fotzonterapi?

Fotzonterapi förbättrar cirkulationen i kroppen.Vid den fysiska stimuleringen av fötterna sänds för kroppen positiva impulser till hjärnan

Därigenom startas processer i kroppen som kan leda till självläkning.Det endokrina systemet regleras, t.ex. balanseras blodtryck, blodsocker, sköldkörtelsfunktion osv.

Genom att massera zoner som är kopplade till t.ex. mjälte stärks kroppens immunförsvar och därigenom blir kroppen motståndskraftigare mot sjukdom.

Inte minst har fotzonterapi en avslappnande effekt, man känner lugn och värme.

Stress och oro minskar.

Ansiktszonterapi

Hälsa och skönhet kommer verkligen inifrån. Ansiktet avspeglar hur vi mår i resten av kroppen. Genom att behandla ansiktet med tryck på olika zoner och punkter förbättras dels cirkulationen lokalt i ansiktet, dels aktiveras motsvarande organ i andra delar av kroppen.

Du får en lyster i huden och de fina rynkorna minimeras.

Vid den fysiska stimuleringen av ansiktet sänds för kroppen positiva impulser till hjärnan.

Därigenom startas processer i kroppen som kan leda till självläkning.Det endokrina systemet regleras, t.ex. balanseras blodtryck, blodsocker, sköldkörtelsfunktion osv. 

Genom att massera zoner som är kopplade till t.ex. mjälte stärks kroppens immunförsvar och därigenom blir kroppen motståndskraftigare mot sjukdom

Inte minst har ansiktszonterapi en avslappnande effekt, man känner lugn och värme.

Stress och oro minskar

och hudens elasticitet i

ansiktet förstärks.

bottom of page